Rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Komputerowe katalogi zbiorów.
Baza danych osobowych czytelników zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Spisy zdawczo - odbiorcze dokumentów przekazywanych do archiwum.
Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników.
Księga kontroli zewnętrznych.
Rejestr delegacji pracowników.
Książka środków trwałych.
Księgi inwentarzowe.
Książka druków ścisłego zarachowania.
Rejestr zamówień publicznych.
Archiwum zakładowe MBP.