Zasady funkcjonowania

Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim działa w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do zasobów bibliotecznych oraz rzetelną informację.

1. Placówki MBP w liczbie biblioteki centralnej, 3 filii miejskich oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży są dostępne dla czytelników 6 dni w tygodniu.

2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Podstawę tej działalności stanowi roczny plan działalności Biblioteki, zatwierdzany przez Dyrektora.

4. Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

5. Biblioteka może w granicach prawa pobierać opłaty za swe usługi i wydawnictwa a wpłaty przeznaczać na cele statutowe.

6. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807, z późn. zm. ). Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność statutową.