Struktura własnościowa i majątek

Majątek, którym dysponuje
Miejska Biblioteka Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofik
w Tomaszowie Mazowieckim wg stanu na 31.12.2011 roku

I. Środki trwałe użyczone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, na podstawie umowy użyczenia,
o ogólnej wartości początkowej  - 5 661 175,34 zł, w tym:

  1. budynek przy ul. Mościckiego 6 o powierzchni użytkowej 1 768,60 m2 wraz z wyposażeniem
  2. budynek przy Pl. Kościuszki 18 o powierzchni użytkowej

883,95 m² wraz z wyposażeniem

   
II. Środki trwałe własne o ogólnej wartości początkowej - 1 711 607,78 zł w tym:
 
  1. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 67 230,82 zł
  2. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 5 389,00 zł
  3. urządzenia techniczne 103 642,95 zł
  4. pozostałe środki trwałe w używaniu 4 069,00 zł
  5. wartości niematerialne i prawne 35 190,34 zł
  6. zbiory biblioteczne 1 496 085,67 zł