Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Informacje dotyczące korzystania z usług poszczególnych działów, udostępniania zbiorów oraz obsługi czytelników znajdują się w regulaminach. Regulaminy publikowane są w zakładce pn. „Regulaminy”.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora bądź do kierowników poszczególnych działów Biblioteki. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się przy zachowaniu procedury wynikającej z kodeksu postępowania administracyjnego.